Informacija apie viešosios įstaigos Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų vidutinį darbo užmokestį 2018 - 2019 m. (neatskaičius mokesčių)

 
2019 metai
2020 metai
Pareigybės pavadinamas Darbuotojų
skaičius
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais Darbuotojų
skaičius
I ketvirčio
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais
II ketvirčio
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais
III ketvirčio
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais
IV ketvirčio
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais
 Vyriausiasis gydytojas  1 653 1 719      
 Gydytojai  3 1597 3 1704      
 Specialistai su aukštuoju išsilavinimu  1 503 1 597      
 Slaugytojai ir jiems prilygintos specialybės  4 1033 4 982      
 Kitas personalas  1 555 2 607      

 

Informaciją paruošė buhalterė Genovaitė Kundrotienė