Informacija apie viešosios įstaigos Eržvilko pspc darbuotojų vidutinį darbo užmokestį 2016 - 2017 m. (neatskaičius mokesčių)

 
2016 metai
2017 metai
Pareigybės pavadinamas Darbuotojų
skaičius
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais Darbuotojų
skaičius
I ketvirčio
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais
II ketvirčio
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais
III ketvirčio
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais
IV ketvirčio
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais
 Vyr. gydytojas  1  442 1 442 448 448  
 Gydytojai  3  855 3 888 881 919  
 Specialistai su aukštuoju išsilavinimu  1  241 1 241 241 253  
 Slaugytojai ir jiems prilygintos specialybės  4  381 4 388 423 425  
 Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu  -  - -  - - -  
 Kitas personalas  1  320 1 374 - -  

 

Informaciją paruošė buhalterė Genovaitė Kundrotienė