Informacija apie viešosios įstaigos Eržvilko pspc darbuotojų vidutinį darbo užmokestį 2017 - 2018 m. (neatskaičius mokesčių)

 
2017 metai
2018 metai
Pareigybės pavadinamas Darbuotojų
skaičius
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais Darbuotojų
skaičius
I ketvirčio
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais
II ketvirčio
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais
III ketvirčio
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais
IV ketvirčio
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais
 Vyr. gydytojas  1 448 1 448
   
 Gydytojai  3 917 3 980
   
 Specialistai su aukštuoju išsilavinimu  1 249 1 261
   
 Slaugytojai ir jiems prilygintos specialybės  4 416 4 435
   
 Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu  - - -  -
   
 Kitas personalas  1 400 1 400
   

 

Informaciją paruošė buhalterė Genovaitė Kundrotienė