Informacija apie viešosios įstaigos Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų vidutinį darbo užmokestį 2017 - 2018 m. (neatskaičius mokesčių)

 
2017 metai
2018 metai
Pareigybės pavadinamas Darbuotojų
skaičius
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais Darbuotojų
skaičius
I ketvirčio
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais
II ketvirčio
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais
III ketvirčio
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais
IV ketvirčio
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais
 Vyriausiasis gydytojas  1 448 1 448 451
451 451
 Gydytojai  3 917 3 980 980
1043 1229
 Specialistai su aukštuoju išsilavinimu  1 249 1 261 286
350 366
 Slaugytojai ir jiems prilygintos specialybės  4 416 4 435 490
610 711
 Kitas personalas  1 400 1 400 100
100 453

 

Informaciją paruošė buhalterė Genovaitė Kundrotienė