Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centre dirba:

Bendrosios praktikos gydytojas - Steponas Česlovas Strodomskis

Gydytojas odontologas - Jonas Valaitis

Gydytoja ginekologė (akušerė) - Virginija Krikštanienė

Akušerė - Justina Miseckaitė

Bendruomenės slaugytoja - sveikatos statistikė - Laima Strodomskienė

Bendruomenės slaugytoja - Jolanta Milerienė

Bendruomenės slaugytoja - Irena Stankaitienė

Finansininkė - Genovaitė Kundrotienė