Informacija apie viešosios įstaigos Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų vidutinį darbo užmokestį 2023 - 2024 m. (neatskaičius mokesčių)

 
2023 metai
2024 metai
Pareigybės pavadinamas Darbuotojų
skaičius
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais Užimtų etatų
skaičius
I ketvirčio
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais
II ketvirčio
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais
III ketvirčio
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais
IV ketvirčio
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais
 Vyriausiasis gydytojas 1 316 - 367      
 Gydytojai 4 3188 0,95 3523      
 Specialistai su aukštuoju išsilavinimu 1 1628 0,5 1806      
 Slaugytojai ir jiems prilygintos specialybės 4 1926 1,8 1931      
 Kitas personalas 2 912 1,25 951      

 

Informaciją paruošė buhalterė Genovaitė Kundrotienė