Informacija apie viešosios įstaigos Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų vidutinį darbo užmokestį 2020 - 2021 m. (neatskaičius mokesčių)

 
2020 metai
2021 metai
Pareigybės pavadinamas Darbuotojų
skaičius
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais Darbuotojų
skaičius
I ketvirčio
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais
II ketvirčio
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais
III ketvirčio
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais
IV ketvirčio
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais
 Vyriausiasis gydytojas  1 719 1 313      
 Gydytojai  3 1800 3 1983      
 Specialistai su aukštuoju išsilavinimu  1 605 1 653      
 Slaugytojai ir jiems prilygintos specialybės  4 1168 4 1194      
 Kitas personalas  1 607 2 778      

 

Informaciją paruošė buhalterė Genovaitė Kundrotienė